לא עוד לסגת – נעמוד כעם אחד ! נאומו המלא של מ. בגין במושב המועצה הארצית, ז" בשבט תשי"ז

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' שבט התשי"ז, 11 בינואר 1957
מתוך:
עמוד 2,7

 אולם ייתכן כי בגלל העובדה ההסטורית הזאת השתרשה האגדה בקרב העם שאנו בכל התנאים צריכים לתמוך ללא סייג במבצעי תגמול. זה לא היה נכון. עינינו פקוחות לראות את ההבדלים בין תקופה לבין תקופה... אין דבר בלתי-מוסרי משפיכת דם יהודי ללא כל תגובה; ימי הפוגרומים חלפו לבלי שוב, ולא יישפך עוד דם יהודי בלי שישפך דם שופכיו; אולם, מבצעי התגמול לא יפתרו שום בעיה, לא מדינית, לא צבאית יסודית ולא בטחונית. לעומת זאת, הדרך לפתרון היא במבצעי שחרור. לא עוד השיטה "פגע והיסוג", אלא השיטה "קום שחרר והשאר".