לא עוד לסגת – נעמוד כעם אחד ! נאומו המלא של מ. בגין במושב המועצה הארצית, ז" בשבט תשי"ז

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' שבט התשי"ז, 11 בינואר 1957
מתוך:
עמוד 2,7

 שנית, הבדלנו בין מבצעים חד-חזתיים ובין מלחמה כל-חזיתית. אנו הסברנו לעם כי מלחמה בבת אחת בכל החזיתות, אילו אנו היינו מתחילים בה, כרוך בה סכון העולה אולי על הסיכוי, ומאחר שמדינת ישראל היא המכשיר להגנת עצם קיומו של העם היהודי, אסור לסכן את קיומה של המדינה. אפילו היתה הברירה בידינו, אין עלינו לשלוח בבת אחת - עפ"י החלטתנו אנו - את צבא ישראל בכל שלושת הכוונים היבשתיים. על אחת כמה וכמה סכנה כרוכה במלחמה בבת-אחת בכל החזיתות אם היא תבוא ביזמת האויב ובשעה בה הוא יבחר, באשר בשעה זאת הוה יהיה מוכן להסתערות שמטרתה הכחדה.