לא נחריש( נאום בכנסת על רדיפת יהודים ברוסיה)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' כסלו התשכ"ב, 17 בנובמבר 1961
מתוך:
עמ' 2

בהעלותנו את הבעיה הזאת בפני בית הנבחרים של מדינת היהודים, חברי הכנסת, איננו יכולים לדעת, אם דברינו ישפיעו. אבל שתיקתנו בוודאי היתה משפיעה - להמשך המאסרים, להמשך הרדיפות. בני החורין בחלקי תבל שונים אינם יכולים לעשות הרבה. זו האמת. אבל הם יכולים לעשות דבר אחד גדול - לא להחריש. ואני מציע לכנסת שלא להחריש.