לא נחריש( נאום בכנסת על רדיפת יהודים ברוסיה)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' כסלו התשכ"ב, 17 בנובמבר 1961
מתוך:
עמ' 2

הצדק הסוציאליסטי... גברתי היו"ר, המושג ,,צדק" אינו מתיר שום שם-תואר. צדק - או שהוא ישנו, או שהוא איננו; או שהוא נעשה, או שבשמו נעשה עוול. אבל אנחנו נדרשנו, בני החורין בארצות השונות, לסמוך דווקא על צדק מיוחד, הסוציאליסטי