לא נדם הקול

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' תמוז התש"ז, 22 ביוני 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 130-131

 מעל לראשי המנהיגים, המסוכסכים והמסכסכים, יתלכד הנוער סביב דגלה של ציון הלוחמת, המוסיפה לקרוא לו: -

למלחמת השחרור, להתקוממות, לכיבוש, לנצחון.