לא לשוא עמל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד תמוז התש"ה, 5 ביולי 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 247 -251

"מהי אמת? אמת אין משמעותה לדבר על אמת , אמת משמעותה להסיק מסקנות".

דברים אלה שמענו יוצאים מפי ז'בוטינסקי לפני הרבה שנים, והם שעיצבו את דמותנו; הם שקבעו את דרכנו. השפעתם היתה מכרעת, לא רק בגלל ההגיון העמוק ולא רק בגלל המוסר העליון, הטמונים בהגדרה זו, כשם שהיו אופיניים לכל הגדרותיו של המורה. הדברים הללו חרשו חריש עמוק בלבות הנוער, שגדל בהדרכתו הרוחנית של ז'בוטינסקי, כי האיש, אשר השמיע אותם, שימש דוגמא חיה לאישורם.