לא להפריז לא לזלזל-ללמוד לקח

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ט אייר התשכ"א, 15 במאי 1961
מתוך:
עמוד 2

הוא תבע, בעמדו בבניין האומות המאוחדות, למחות את מדינת ישראל ולעקור את תושביה מעל אדמת אבותיהם, מן החלק המשוחרר של מולדתם. והוא איים עלינו במלחמה, בהתנגשויות מזוינות ובשפיכות דמים, אם לא נסכים לאבד את עצמנו לדעת ולהיגלות.