לא להפריז לא לזלזל-ללמוד לקח

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ט אייר התשכ"א, 15 במאי 1961
מתוך:
עמוד 2

אבל אנו יכולים לומר בכל הביטחון הנפשי של אנשים שהתנסו במה שהתנסה דור של השמדה, שעבוד, מרד ותקומה, כי מזימתם לא תקום. לא בנכר אנו; פה המולדת. לא הוכנסנו לגיטו; הקימונו את מדינתנו. וכל מי שירים יד עליה, כדי לפגוע בילדינו, ידו תקוצץ.