לא בתחבולות נעשה משפט! (נאום בכנסת על פרשת ד"ר סובלן)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א תמוז התשכ"ב, 13 ביולי 1962
מתוך:
עמ' 2

אנחנו מאמינים בעליונות המשפט, וסומכים על בית-המשפט. ולפי הכרתנו עוד לא נולד אדם אשר מותר לחסום בפניו את הדרך למשפט, יהיה אשר יהיה ויפשע כפי שיפשע. אולם האווירה הנוחה הזאת איננה הצדקה בשביל הממשלה שעשתה מעשה שלא ייעשה, ומהו? היא חסמה בפני אדם את הדרך למשפט, לערעור על אותו צו גירוש לפני בית-דין מוסמך והיא חסמה את הדרך בתחבולות ובכוח. במשלים של החכם מכל אדם כתוב פעמיים על מלחמה ותחבולות: בפרק כ׳ — ״ובתחבולות עשה מלחמה״׳ ובפרק כ״ד — ״כי בתחבולות תעשה לך מלחמה״. במלחמה נגד אוייב הקם על עמך להשמידו׳ התחבולות לא רק זכות אלא חובה היא להשתמש בהן, לא רק כרי להתגבר על האוייב אלא גם כדי להציל נפשות, כי תוך שימוש בהן מונעים שפך דם לשני הצדדים ומבטיחים את הנצחון. אבל הממשלה הזאת תצטרך ללמוד אחת ולתמיד כי בתחבולות משתמשים נגד אוייב, והמשפט איננו אוייב, ועורך-דין - שליחו של אדם — איננו אוייב. בפניהם צריכה ממשלה המכבדת חוק ומשפט להתייצב בראש מורם ובלב טהור ובידיים נקיות.