לא בתחבולות נעשה משפט! (נאום בכנסת על פרשת ד"ר סובלן)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א תמוז התשכ"ב, 13 ביולי 1962
מתוך:
עמ' 2
אתה יודע, מר שפירא, שאני מתייחס אליך גם בכבוד וגם בידידות, אבל אני מבקש ממך להבין: אם ראובן יערים על שמעון וישתמש בחתימתו, ובעזרתה ישיג סכומי כסף מסוימים, ואם ראובן יופיע לפני בית-המשפט כדי לתת את הדין על מעשהו, לא יוכל, למען הצדקתו, להשמיע את הטענה: אבל אני הצלחתי!