לא בתחבולות נעשה משפט! (נאום בכנסת על פרשת ד"ר סובלן)

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א תמוז התשכ"ב, 13 ביולי 1962
מתוך:
עמ' 2

לכל אדם צריכה להנתן אפשרות לפנות לבית המשפט. יש חוק גרוש, יש חוק הסגרה והרבה חוקים. אבל יש במדינת משפט חוק-החוקים: חובה לתת אפשרות לכל בן-אדם לפנות לבית המשפט, ובית המשפט מכריע.