לא בלי חידושים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב טבת התשט"ז, 6 בינואר 1956
מתוך:
עמוד 2
... קשה לו, לאזרח העברי הממוצע, להבין, משום מה יכולים שליטי ערב לתבוע, לעיני אומות העולם, במצח נחושה חלקים ממדינת ישראל, ומשום מה אין ממשלת ישראל יכולה או זכאית או "מעיזה" לתבוע את חלקי ארץ-ישראל הכבושים? השאלה הזאת נובעת לא רק מזכות נצחית, שאינה ניתנת למחיקה או לחלוקה, אלא גם ממדיניות הנבונה, מאסטרטגיה מחושבת.