לא בלי חידושים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב טבת התשט"ז, 6 בינואר 1956
מתוך:
עמוד 2
ראשי הממשלה ותומכיה טענו, גם מעל במת הכנסת, כי המלחמה, בממדים נרחבים, בין אויבינו ובינינו, קרבה והולכת... ראשי הממשלה מזהירים בפני מלחמה קרובה, אבל אדמת האבות מסביבנו היא להם עדיין "אדמת זרים". כך הם מזמינים לחץ של המעצמות להפקרת האדמה והדם כאחד, אפילו אם ננצח.