לאחר הפוגרום בקילץ ודברי מנהיגים ציוניים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א תמוז התש"ו, 10 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 181-183

על כן לכו, למען השם לכו, ומסרו את ההגה לידים צעירות, לידים בטוחות - ורבות כאלו בציון ובישראל - שיביאו את ספינתנו, בגלי זעם וקצף, ואחרי מבחנים קשים, בלתי נמנעים, לחוף המבטחים.