לאחר החלטת הסוכנות היהודית על ה"הפוגה"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אלול התש"ו, 8 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 236-238

"לא, רבותי, אין עוד מרות בישראל, זולת שתי המרויות הבאות. מרות המצפון מול מרות ההתכחשות; מרות הנאמנות מול מרות הבגידה; מרות האמונה מול מרות התבוסנות; מרות המלחמה מול מרות הכניעה. ואם כך, בל יהיה ספק, באיזו משתי המרויות יבחר הנוער העברי, הנוער כולו, על כל זרמיו. כי יהיו ההבדלים ביניהם אשר יהיו, לכולם מטרה אחת, בפני כולם ברירה אחת ודרך אחת. אכן אחים, אל דחיה ואל ציפיה - למלחמה! למלחמה נגד המשעבד הבריטי גוזל ארצנו ומשמיד עמנו; למלחמה לשחרור המולדת ולגאולת העם."