לאחינו הקדושים תהילת נצח – לאלה שקדמונו כבוד ויקר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר התשכ"ד, 14 בפבואר 1964
מתוך:
עמוד 3

 ...נמסור לאבותינו הקדמונים, לכובשי כנען, ללוחמי יהודה למתקוממים ולמורדים של עם אשר לא ידע כניעה: לא ביישנוכם, אבותינו הקדמונים. לא נותקה שרשרת הגבורה בישראל. אמנם רבה וממושכת היתה ההפסקה מאז נפל בר-כוכבא על חרבו, אבל, שוב, אחרי אלף ושמונה מאות שנה, חוברה החוליה, קמו המורדים, והפעם הנחילו נצחון לעמם.