לאומיות או לאומנות

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג ניסן התשל"ב, 7 באפריל 1972
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם, אחדות ישראל. אישים - הרצל. לאומיות - לאום יהודי (ציונות), לאומיות

שתי מילים נגזרו, בשפתנו המדוברת, מן הלאום: לאומיות ולאומנות. בלשון עמים זרים אין הבחנה כזו. אחת היא המילה בה הם משתמשים: נציונאליזם, או על פי המבטא האנגלי, נציונאליזם. משום כך צריך היה הרצל להסביר, בשעתו, כי יש לדעת להבחין בין הנציונאליזם החיובי, שמקורו באהבה, לבין השלילי, שמניעו בשנאה. בעברית, לאומיות היא בפשטות, אהבת עם. חיבת מולדת. ללאומנות נותן הצליל, או הפירוש, השלילי זוהי שנאת זרים. רדיפת מיעוטים.