כפילות המוסר מבטלת השפעה מוסרית

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אלול התשל"א, 17 בספטמבר 1971
נושאים:
כלכלה - מחסור, עוני. תיקון החברה - צמצום פערים

צדק חברתי נעשה לא ע"י קנאה למי שיש לו, אלא ע"י קנאות למי שאין לו. ההבדלים מעל ליסוד מסוים, הוגן, על פי תנאי התקופה ומושגיה, אינם טרגיים. הטרגדיה האנושית והחרפה החברתית קיימות, באין יסוד זה.