כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-וארבע של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ב תשרי תשל״ז 6 אוקטובר 1976- חילול בית-התפילה והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב בחברון

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התשל"ז, 6 באוקטובר 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם, אחדות ישראל. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה

באהבת ישראל ובאהבת ארץ-ישראל האמת שלנו תנצח.