כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-וארבע של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ב תשרי תשל״ז 6 אוקטובר 1976- חילול בית-התפילה והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב בחברון

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התשל"ז, 6 באוקטובר 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
זכויות אדם - שוויון זכויות. מורשת ישראל , הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל

באתי לומר שאנחנו איננו רוצים שום מלחמת דתות. גם האיסלאם כנצרות ינקו וקיבלו מן היהדות, אף אם יש בתוכם כפויי טובה אשר בשעת שילהוב יצריהם מתנכרים לאמת הזאת. איננו רוצים שום מלחמת דתות. על אפם ועל חמתם של כל משנאינו נחיה יחד, יהודים וערבים, יהודים ומוסלמים, נחיה יחד בארץ-ישראל, בירושלים ובחברון, ביפו, בבית-לחם וביהודה, בחיפה ובשכם, בתל-אביב — בכל ערי ארץ-ישראל. נחיה יחד בחירות, בצדק, בשיווי זכויות, בהגינות אנושית ובשמירת הצלם האנושי בתוכנו. זו אמונתנו.