כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-וארבע של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ב תשרי תשל״ז 6 אוקטובר 1976- חילול בית-התפילה והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב בחברון

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התשל"ז, 6 באוקטובר 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
דת ומדינה , חינוך - הדר (מידות ונימוסים), ערכים בחינוך. מורשת ישראל , זכויות אדם - שוויון זכויות

אני רוצה מיד לומר, אדוני היושב-ראש, ללא היסוס וללא תנאי, כי אם יתברר שיד יהודי היתה במעל הזה והטילה על הרצפה ספרי קוראן, על היהודי הזה לתת את הדין. לא זו בלבד שאנחנו לא נסלח לעולם חילול המקודש לזולתנו, אלא גם לא נשלים בשום פנים ואופן שבעקבות חילול הקודש שלנו יחולל המקודש לזולתנו. אני סבור ששום בן-אדם שאלוהים בלבו לא יחזור על דברים אלה.