כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״ג אלול תשל״ב 23 אוגוסט 1972 – הטלת כופר תעודה על שבי ציון מברית-המועצות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשל"ב, 23 באוגוסט 1972
מתוך:
כרך 64
נושאים:
ריכוז האומה - אסירי ציון. מדינות - ברית המועצות (רוסיה). חירות האדם - חירות הפרט. משפט - צדק

אנו מרכינים ראשינו בפני אחינו הלוחמים בברית-מועצות. אולי היום הם המהפכנים האמיתיים. הם נלחמים נגד עריצים למען חירות, הם מוכיחים שאין להרכין ראש בפני כוח ברוטלי אם אתה מאמין בעניין צודק. הם מוכנים ללכת לבתי-סוהר ולמחנות ריכוז על זכותם לשוב ציונה.