כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״ג אלול תשל״ב 23 אוגוסט 1972 – הטלת כופר תעודה על שבי ציון מברית-המועצות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשל"ב, 23 באוגוסט 1972
מתוך:
כרך 64
נושאים:
זכויות אדם , מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. מורשת ישראל - שואה

למען עניינים אנושיים בתקופתנו מתערבים. ואוי לה לאנושות אם היא נוהגת כפי שנהגה בשנות השלושים, כאשר טענה: עניינים כאלה הם ענייניה הפנימיים של ארץ מסויימת. כולנו למדנו לקח; עניינים כאלה אינם ענייניה של ארץ אחת, אלא של כל העמים.