כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״ג אלול תשל״ב 23 אוגוסט 1972 – הטלת כופר תעודה על שבי ציון מברית-המועצות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשל"ב, 23 באוגוסט 1972
מתוך:
כרך 64
נושאים:
ריכוז האומה - אסירי ציון. מדינות - ברית המועצות (רוסיה)

אך זאת אספר לכנסת, ועל-ידה - לעם היהודי: באחד ממחנות הריכוז ההם בא ביום סגריר מוסמך מטעם ממשלת ברית-המועצות. במחנה ההוא סללנו רכבת לאורך 1,400 קילומטרים, בטייגה, בטונדרה, בשלג המגיע עד צוואר וקור הנמשך עשרה חודשים תמימים ומגיע עד 50 מעלות צלסיוס מתחת לאפס, - בסחבות, ברעב, בקללות של פושעים פליליים, בזוהמה, גיהנום עלי אדמות. אין זו הפרזה. המוסמך הזה בא ואמר: עד תאריך מסויים תיגמר העבודה, זו ההוראה של המפלגה והממשלה, אפילו אם תחת כל מטר ישכב אדם מת. תחת כל מטר, 1,400 קילומטרים — נעשה את החשבון. כמה ניצלתם את הדם והדמע של היהודים במחנות הכפייה שלכם? איך בניתם את ארצכם במחיר המוות, הרעב וההשפלה של מאות אלפי יהודים? עבודה זו אינה שווה בעיניכם?