כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, י״ג אלול תשל״ב 23 אוגוסט 1972 – הטלת כופר תעודה על שבי ציון מברית-המועצות – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התשל"ב, 23 באוגוסט 1972
מתוך:
כרך 64
נושא:
השקפות חיים - קומוניזם, קומוניסטים

המשטר שלכם [הקומוניסטי] הוא משטר של עבדים לעבדים