כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ושמונה של הכנסת השמינית – יום שני י״א אלול תשל״ה 18 אוגוסט 1975 – המשא-ומתן להסדר-ביניים עם מצרים הוויתורים הישראליים וביקורו הקרוב של ד״ר קיסינג׳ר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אלול התשל"ה, 18 באוגוסט 1975
מתוך:
כרך 74
נושא:
שלום - הסכם שלום, הסכמי הביניים

יש אומרים כי אותו הסדר-ביניים יהיה צעד לקראת השלום. יורשה לי לומר שמי שטוען כך לועג למושג שלום. תרתי דסתרי: אם נשאר מצב המלחמה על כנו, היכן הוא הצעד לשלום? והאמת היא הפוכה. זה איננו צעד לשלום, זו הזמנה ללחצים ולוויתורים נוספים בלי שלום.