כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ועשרים של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ג אלול תשל״א 13 ספטמבר 1971 – הצעות לסדר-היום – השביתות הפראיות וההפקרות ביחסי העבודה המסכנות את משק המדינה ובטחונה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התשל"א, 13 בספטמבר 1971
מתוך:
כרך 61

משהו התערער או מתערער בחיינו. פעם שאלו: האם מותר? היום שואלים: מדוע אסור? באמת: האם מותר לנעול שער ראשי למדינה במצור? האם מותר למנוע ריפוי, מים, אור? לא כך שואלים בימים אלה. אלא: מדוע לא? והתשובה ידועה; המציאות מלמדת על תכנה.