כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ועשר של הכנסת השמינית יום רביעי, כ״ז אלול תשל״ה 3 ספטמבר 1975 – הודעת הממשלה על ההסכם בין ישראל לבין מצרים המשא-ומתן להסדר-ביניים עם מצרים, הוויתורים הישראליים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אלול התשל"ה, 3 בספטמבר 1975
מתוך:
כרך 74
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל, מלחמה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. שלום - הסכם שלום

גם בשעה זו יש ויש אלטרנאטיבה:
א) במצב מלחמה המוכרז במפורש על-ידי האויב, אשר כלפיו שום תמליל איננו משנה במאומה את היחסים בין שתי הארצות, אין נוטשים עמדות-מגן חיוניות;
ב) משא-ומתן ישיר על חוזי שלום;
ו - ג) גיוס וליכוד כל הכוחות בעם, בארץ ובתפוצות הגולה, וכל הכוחות הידידותיים לישראל — והם מרובים מאוד — כדי להגיע לכך שהעקרונות הללו יתגשמו הלכה למעשה.