כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ועשרים של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ג אלול תשל״א 13 ספטמבר 1971 – הצעות לסדר-היום – השביתות הפראיות וההפקרות ביחסי העבודה המסכנות את משק המדינה ובטחונה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התשל"א, 13 בספטמבר 1971
מתוך:
כרך 61
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם, אחדות ישראל. תיקון החברה - אפליית יהודי מדינות ערב, צמצום פערים. כלכלה - מחסור, עוני. משפט - צדק

מה איפוא צריך לעשות? צריך להפסיק את המלחמה ולהשכין שלום חברתי בישראל. ויחד עם השלום — לעשות צדק חברתי. ראשיתו של צדק הוא בביטול העוני, בהעלאת היסוד שעליו חיות משפחות בישראל, ובעיקר משפחות מרובות ילדים. בעניין זה לא ניתן מנוח. ודאי שנשלול כל הסתה לשנאה בין-מעמדית או בין-עדתית. את הבעיה הזאת צריך לפתור באהבת ישראל. אבל צריך לפתור אותה, ובמהירות רבה.