כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ועשרים של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ג אלול תשל״א 13 ספטמבר 1971 – הצעות לסדר-היום – השביתות הפראיות וההפקרות ביחסי העבודה המסכנות את משק המדינה ובטחונה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התשל"א, 13 בספטמבר 1971
מתוך:
כרך 61

קלצקין, הוגה הדעות הגדול, היה מסביר שליהודים יש נטייה וכשרון לחפש להם תחליפים. בהיות המושג של מלחמת מעמדות במדינת ישראל נלעג, הם מצאו להם מלחמת רשויות במקומה. רשות ברשות נלחמת. ואם המלחמה הזאת תימשך, אנחנו נתקרב למלחמת הכל בכל.