כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ועשרים של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ג אלול תשל״א 13 ספטמבר 1971 – הצעות לסדר-היום – השביתות הפראיות וההפקרות ביחסי העבודה המסכנות את משק המדינה ובטחונה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התשל"א, 13 בספטמבר 1971
מתוך:
כרך 61
נושא:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל, מלחמה

האויב החיצוני - אין סוגיה פנימית שאפשר להשוותה אליו. הבעיות העומדות לפנינו יוצרות צרות של חיים. האויב נושא לנו צרות מסוג אחר לגמרי.