כנס מיוחד של הכנסת הישיבה המאה-וארבעים-ושש של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה אלול תשל"ח 27 ספטמבר 1978 – הודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ-דיוויד – תשובת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התשל"ח, 27 בספטמבר 1978
מתוך:
כרך 83
נושאים:
ממשל - כנסת, פרלמנטריזם. שלום - תהליך השלום עם מצרים

הימנעות, ידידים יקרים, — אני פונה אליכם בנוכחות היריבים — מה פשרה של הימנעות או הצבעה נגד? פשר הדבר, יש לכם היום שלושה חברים בתנועה הזאת, שאני חבר בה מאז נולדתי כמעט ואני מכהן בה כיושב-ראש — השרים ויצמן, שרון, בגין, שהם צריכים לעשות את המלאכה להחליט על הורדת ישובים, וכל נמנע יאמר: אני את נפשי הצלתי, אני לא נתתי יד לזה, זו מלאכה שאני לא מוכן לעשות אותה והם עשו אותה. נאה כך? תחליטו. אחרי מה ששמעתם מפי תצביעו כאוות-נפשכם.