כנס מיוחד של הכנסת הישיבה המאה-וארבעים-ושש של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ה אלול תשל"ח 27 ספטמבר 1978 – הודעת הממשלה על ההסכמים שהושגו בקמפ-דיוויד – תשובת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התשל"ח, 27 בספטמבר 1978
מתוך:
כרך 83
נושא:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל

אז אמר שר החוץ מלה יפה מאוד: צדיק בהימנעותו יחיה. הבאתי גאולה לעולם כי אמרתי דבר בשם אומרו.