כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושתיים של הכנסת השביעית הודעת הממשלה על היענותה לפניית ארצות-הברית בדבר הפסקת אש – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תשרי התשל"ד, 23 באוקטובר 1973
מתוך:
כרך 68

תופעה זו צריכה לעורר דאגה בלב כל אחד מאתנו, גברתי ראש הממשלה. ואסורה פה העמדת פנים, לאמור: אנחנו לא הצענו שום הצעה, אנחנו לא ביקשנו הפסקת-אש. זה נכון. אבל הפסקת-האש בקשר עם ביצוע החלטה 242 והתחלת משא-ומתן וכו', נוסח זה עם כל הקשרים והבריחים ביניהם — בשבילנו הוא נעשה; עלינו הוטל. עלינו - בלעדינו; עלינו — בלי עצתנו; עלינו - בלי הערותינו.