כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושתיים של הכנסת השביעית הודעת הממשלה על היענותה לפניית ארצות-הברית בדבר הפסקת אש – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תשרי התשל"ד, 23 באוקטובר 1973
מתוך:
כרך 68

נדבר איש אל רעהו כיהודים מודאגים, הדואגים לעמם, ולא כיריבים, על השאלה הזאת. אני אומר שאין שום סיכוי שההתחייבות הזאת תביא להסכם שלום. אין שום סיכוי. אפילו תסקלוני — אומר אני זאת. כי אמת היא.