כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושתיים של הכנסת השביעית הודעת הממשלה על היענותה לפניית ארצות-הברית בדבר הפסקת אש – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תשרי התשל"ד, 23 באוקטובר 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם, אחדות ישראל. בטחון - מלחמה, צה"ל

מי אינו עומד בחזיתות אלו? איזו משפחה, איזה קרוב, איזה שכן ואיזה ידיד אין לו היום מישהו בחזית ישראל? ואפילו לא היה - האם הילדים של שכני אינם כבני, ובנינו אינם כבניכם, על-פי אהבת ישראל?