כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושתיים של הכנסת השביעית הודעת הממשלה על היענותה לפניית ארצות-הברית בדבר הפסקת אש – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תשרי התשל"ד, 23 באוקטובר 1973
מתוך:
כרך 68
נושא:
ממשל - יחסי ממשלה-צבא

מישהו יכול לומר: טעותם של שירותי המודיעין שלנו. אינני מסכים. אחריותה של הממשלה היא. שירותי המודיעין הם זרוע של הממשלה... שירותי המודיעין שלנו העריכו שלא תפרוץ מלחמה. מה עושה ממשלה, אם יש לה אחריות, כשהיא מקבלת את העובדות והערכה כזאת של שירותי המודיעין? חובתה של ממשלה להעריך את ההערכה. זאת חובתו של המדינאי.