כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ואחת של הכנסת השביעית – הודעת הממשלה על המצב – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' תשרי התשל"ד, 16 באוקטובר 1973
מתוך:
כרך 68

הקו בין עמים לוחמים שאחד מהם תקף, הרס, הרג, שפך דם, ואילו מהצד השני נשפך דם גיבורים קדושים כדי למנוע את התוקפנות ואת מזימת ההשמדה — הקו נקבע בתהליך הדיפת האויב התוקפן.