כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ואחת של הכנסת השביעית – הודעת הממשלה על המצב – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' תשרי התשל"ד, 16 באוקטובר 1973
מתוך:
כרך 68

אין עוד ספק: בין השמדתנו לבין המגמה של אויבינו עומדים רק כוחותינו. לא כן אם אנו, במלחמת הגנה קדושה ומקדשת, נמגר את מכונת המלחמה של אויבינו. שום רע לא יאונה לעם המצרי ולא לעם הסורי. הם יחיו, הם יחיו בשלום. ואת כל הטוב הניתן בימינו הם יכולים לקבל. אין איש בישראל הרוצה לפגוע באיש, אשה וילד של מצרים או של סוריה או של מדינה ערבית אחרת. זה ההבדל המוסרי, הגורלי, ההיסטורי.