כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות -ושבעים-ותשע של הכנסת השביעית יום חמישי, כ״ה כסלו תשל״ד 20 דצמבר 1973 – הודעת הממשלה על החלטתה להשתתף בוועידת זינבה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה כסלו התשל"ד, 20 בדצמבר 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
בטחון , שלום - הסכם שלום
בניין השלום, אדוני היושב-ראש, הוא בניין רב- קומתי. דרושות לו לפחות ארבע קומות.
הראשונה - יחסי שלום. פירוש המושג: אין עוד שפיכות דמים, אין הרג, אין קטל. באין עדיין חוזה שלום — צריכים להיות לפחות יחסי שלום.
הקומה השנייה - תנועה חפשית של אנשים ומוצרים בין קו לקו, בין גבול לגבול. אפילו ואין עדיין חוזה שלום, אפשר להקים קומה כזאת.
הקומה השלישית - חילופי נציגויות. אפילו אין עדיין חוזה שלום, ואפשר להחליף שגרירים.

הקומה הרביעית - חוזה שלום.
והקומה העליונה - חתימת חוזה שלום.

אדוני היושב- ראש, זה בניין רב-קומות. אבל במה תלוי קיומו? ביסוד. נניח שהוקם, ואבל מישהו מחריב את היסוד בחמרי נפץ או בטיל או בפגז - הכל מתמוטט. נניח שהוא עדיין לא הוקם - איך ואפשר להתחיל בקומה א׳ או ב׳ מבלי להניח מתחתן את היסוד? והיסוד מה הוא? - בטחון לעם ישראל, בטחון הקיום והחירות והעצמאות.