כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושבעים-ותשע של הכנסת השביעית יום חמישי, כ״ה כסלו תשל״ד 20 דצמבר 1973 – הודעת הממשלה על החלטתה להשתתף בוועידת זינבה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה כסלו התשל"ד, 20 בדצמבר 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
בטחון - מלחמה. מפלגות - הליכוד, מערך. מורשת ישראל - שנאת חינם. שלום

ניסיתם, מורי ורבותי מן המערך וממשלת המעבר הזאת, לחלק את העם הזה לשני מחנות - מחנה שלום ומחנה הרוצה במלחמה. באתי היום, אדוני היושב-ראש, לומר לכל הבית ועל-ידו לכל עם ישראל, כי זו עלילת דם אשר כמותה לא הועללה על מאות אלפי יהודים ונציגיהם מאז שונאי ישראל העלילו את עלילותיהם עליו... ואנחנו מודים בכך שכל היהודים רוצים בשלום בכל לבם ובכל נפשם. הליכוד רוצה בשלום כמערך והמערך רוצה בשלום כליכוד, וכל בית ישראל מייחל לשלום ומתפלל אליו. וכל היהודים שונאים שפיכות דמים וכל היהודים רוצים להימנע מיתמות, משכול ומאלמנות, משום שבדור הזה ניגר דמנו כמים. אל תחלקו עוד את העם הזה למחנה שלום ולמחנה מלחמה. זה חטא ומן החמורים ביותר בתולדות ישראל.