כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות -ושבעים-ותשע של הכנסת השביעית יום חמישי, כ״ה כסלו תשל״ד 20 דצמבר 1973 – הודעת הממשלה על החלטתה להשתתף בוועידת זינבה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה כסלו התשל"ד, 20 בדצמבר 1973
מתוך:
כרך 68

אם האויב ירים אי-פעם ידו על עמנו - לעולם לא תהיה עוד מצדה, אלא מודיעין. מה בין תקופת הסלבקים לבין זמן הפלאביים? עמנו נלחם בגבורה עילאית נגד אלה, אף נגד אלה; אולם במצדה היה אבדון תוך גבורה. לא עוד. תמיד תהיה בישראל, אם יתנכל לו האויב, גבורה עם ניצחון.