כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושש של הכנסת השביעית יום שלישי, י״ח חשון תשל״ד 13 נובמבר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח חשון התשל"ד, 13 בנובמבר 1973
מתוך:
כרך 68

כל מלחמה שנדחתה פירושה אי-מלחמה, הימנעות משפיכת דמים. ואם היא נדחית, אולי היא נדחית לזמן רב.