כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושש של הכנסת השביעית יום שלישי, י״ח חשון תשל״ד 13 נובמבר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח חשון התשל"ד, 13 בנובמבר 1973
מתוך:
כרך 68

לאמת יש כוח לטהר אווירה בעם; בהיפוכה - היפוכו.