כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושש של הכנסת השביעית יום שלישי, י״ח חשון תשל״ד 13 נובמבר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח חשון התשל"ד, 13 בנובמבר 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית, יסודות בבטחון ישראל. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה

את המדיניות החדשה צריך קודם כל לבסס על האמונה בצדקתנו. איך אפשר לטעון לצדקת ענייננו אם עד היום משתמשים אתם במונח ״שטחים כבושים" והתחייבתם לסגת מהם? אם הם כבושים, על-פי הודעה שלכם, שואלים אתכם: כמה זמן עוד יהיו כבושים? צדקתנו — ארץ ישראל, מולדתנו, ארצנו. אין מחלקים אותה. בלעדיה גם אין לנו בטחון. צדקתנו - יצאנו למלחמת התגוננות כדי לשמור שאותם שטחים, אשר שימשו בסיסי תוקפנות לאויב, לא תהיה בהם חזרה על התוקפנות. זוהי צדקתנו... על הצדקה זו נוכל לבנות את המדיניות החדשה.