כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ואחת של הכנסת השביעית – הודעת הממשלה על המצב – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' תשרי התשל"ד, 16 באוקטובר 1973
מתוך:
כרך 68
נושאים:
בטחון - צה"ל. חינוך - נוער

מי הוא זה הצבא הסדיר ? הרי הם ילדינו, הנערים שהחלו בחייהם, הצעירים אשר לא ידעו גלות מהי, לא טעמו טעם נכר ועבדות, אשר הורתם ולידתם בחירות. הם עמדו מול אויב אכזרי, מבקש נפשם ונפש עמם, עד אשר באה תגבורת. כולם קדושים, כולם גיבורים, כולם כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים.