כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ואחת של הכנסת השמינית יום שני, י״ד אייר תשל״ז 2 מאי 1977 – ממצאים חמורים ומדאיגים של מבקר המדינה על זרועות הממשל

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אייר התשל"ז, 2 במאי 1977
מתוך:
כרך 79

שר הבטחון אמר שהוא איננו מתרגש מקריאת הדו״ח של מבקר המדינה. אני אינני מומחה להתרגשויות. אני ממליץ לפניך, שר הבטחון, שאולי בכל זאת קצת תנסה להתרגש כשאתה קורא דו״ח כזה [...] במקום זה יש בענווה ובצניעות להשיב: נכון, יש ליקויים, נתגלו, אנחנו נשתדל לתקן אותם. כל מה שמבקר המדינה היפנה את תשומת לבנו — נשתדל לתקן. כך צריך להתייחס לדו״ח מבקר המדינה — בכבוד, בדרך-ארץ ובהקשבה רבה, בהקפדה, כדי ששוב לא ניכשל חלילה.