כלפי פנים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 16-18

"לא הצגנו דרישות; לא התנינו תנאים; לא לא ארגנו את המאורעות האחרונים. נתנו יד להקמת חזית מאוחדת עשינו חשבונות. רק דבר אחד אמרנו: הבה ונילחם יחדיו, כי הרי כולנו מבינים כבר, שאם לא נילחם, נושמד. החזית הזאת - הונחו היסודות להקמתה. אנו שומרים עליה כעל בבת עינינו. וכל עוד זו תהא חזית למלחמה ולא לכניעה, להתקוממות ולא להתחמקות, למעשה ולא לפטפוט - נשמור עליה גם בעתיד, בדיוק כפי ששמרנו בעבר על עמדתנו הבלתי-נכנעת, בשעה שנצטווינו להתכחש לאמונתנו, בשעה שנדרשנו לא להלחם ולא להתקומם ולא לעשות."