כיבוש יפו ומשמעותו האסטרטגית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשכ"ד, 2 באפריל 1964
מתוך:
עמוד 3.

נס הפרישה עמד שוב לעמנו. התקפתנו על יפו בעוד מועד – במועד האחרון – הצילה לא רק את תל-אביב מסכנת חרבן ומאימת מוות; התקפתנו המוקדמת בסוף חודש אפריל, שהעמידה את יפו הפורעת על הברכים, בטרם תקום לכלותנו, הצילה את כל החזית העברית משבר.