כיבוש יפו ומשמעותו האסטרטגית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשכ"ד, 2 באפריל 1964
מתוך:
עמוד 3.

אבל כיבוש יפו עלה לנו במחיר יקר מאד. שלושים ושמונה מפקדים וחיילים – מטובי מפקדינו ולוחמינו – נתנו חייהם למען תחיה תל-אביב ותחיה האומה. רבים בקרב הלוחמים נפצעו וביניהם – נכים לכל ימי חייהם. וייתכן שהמחיר הוא יקר עוד יותר, מי יודע, אם גם ,,אלטלנה" אינה חלק מן המחיר, ששילמנו בעבור שיחרור יפו, אשר העלה לשיא את אהבת העם למורדיו.